Reklamační řád

REKLAMAČNI FORMULÁŘ

Reklamační řád
1. Zákazník je povinen používat zboží pouze k účelu, ke kterému je zboží určeno. Neodborná manipulace, neodborné zásahy, nebo nedostatečná péče o výrobek může způsobit, že reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná. Nárok na podání reklamace ale není nijak dotčen a zákazník reklamaci může uplatnit. 

2. Vyskytne-li se u zboží závada v záruční době, má právo zákazník vadu reklamovat a to bez zbytečného odkladu přímo u celtic-supply.cz. Záruka poskytnutá na zboží je v délce 24 měsíců (na tetovací strojky 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak a na baterie 6 měsíců) a začíná běžet dnem převzetí objednávky .

3. Zákazník má právo na reklamační proces, který se řídí reklamačními podmínkami. Pokud bude vada uznána jako opodstatněná bude zákazníkovi nabídnuta sleva,pokud nebude snížena funkčnost výrobku. Zákazník má též právo po uplynutí doby stanovené pro reklamační řízení požadovat vrácení celé kupní ceny nebo výměnu za stejné , nebo jiné zboží ve stejné cenové relaci. 

4. Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Vyjímku tvoří pouze fakt, pokud bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost ze strany prodávajícího informovat o těchto skutečnostech kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody.Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty má právo na vrácení kupní částky a odstoupení od kupní smlouvy. 

5. Reklamaci může zákazník uplatnit písemně , formou e-mailu, telefonicky nebo osobně v místě pro osobní odběry viz. KONTAKT. Prosíme zákazníky, aby spolu s reklamací přinesli doklad o koupi, který obdrželi spolu se zbožím. Náklady na poštovné, nebo jinou přepravu ve vztahu s odesláním reklamovaného zboží zpět zákazníkovi hradí zákazník v plné výši. Pokud zákazník reklamaci uplatní osobně a zboží si osobně vyzvedne není zatížen žádnou platbou spojenou s přepravními náklady na reklamaci. V případě nadměrných nákladů na dopravu výrobci (dodavateli) do zahraničí je Celtic Supply oprávněn naúčtovat zákazníkovi tyto náklady ve skutečné výši. O tomto musí být zákazník informován dopředu.

6. Pokud bude reklamace uplatněna a zákazník získá právo na odstranění vady či slevu z ceny původní, je tímto zákazník vázán a nemůže již volbu uplatněného práva měnit. Pokud se nedohodne s reklamačním oddělením jinak. 

7. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů. Rozhodne li se tak, musí dodržet zákonem stanovené pro odstoupení od smlouvy. Žádáme zákazníky, aby zboží bylo hygienicky naprosto nezávadné a plně funkční. Dále žádáme zákazníky, aby zboží bylo nepoškozené a v originálním obalu a bylo kompletní včetně případných komponentů, slev apod. a mělo doklad o koupi (faktura, paragon, záruční list apod.). V případě tetovacích strojků je nutná jejich kontrola a dezinfekce, vyčištění, za kterou jsme oprávnění účtovat poplatek. Odstoupení od smlouvyCeltic Supply_1

8. Pokud je výrobek shledán v pořádku a splňuje všechny podmínky nutné pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů, je zákazníkovi poukázána kupní cena poštovní poukázkou,nebo bankovním převodem. Formu transferu peněz si může určit po dohodě s celtic-supply.cz zákazník. Kupní cenou se rozumí cena výrobku, tak jak je uvedena na faktuře. Od této kupní ceny se odečítá rozdíl poštovného a balného, který doplácí celtic-supply.cz. Výsledná cena k vrácení je kupní cena na faktuře minus 150,- což je rozdíl poštovného a balného. Stejný výpočet vrácení kupní ceny platí i u ostatních reklamačních řízení. Pokud si po písemné výzvě emailem, poštou zákazník zboží nevyzvedne, bude účtován poplatek za uskladnění zboží a to ve výši 40,- Kč za každý den uskladnění.