Domů / Novinky / Začínáme s cívkovým strojkem

Začínáme s cívkovým strojkem

Začínáme s cívkovým strojkem - celtic-supply.cz    Základní informace pro práci s cívkovými tetovacími strojky.

Tento návod platí pro cívkové strojky, i když část informací je použitelná i pro strojky rotační.
Úplně první věc, kterou byste měli udělat, když si koupíte nový strojek, je jeho spuštění po dobu zhruba 10 hodin. Stačí položit strojek na látku (tak aby se nepohyboval) a na šlapku dát něco těžkého, aby byla stále spuštěná. Tak zjistíte, jestli strojek funguje bez problémů i při dlouhém zatížení. V případě problémů jej můžete hned reklamovat.

A teď něco k součástkám, které se používají na strojcích a jejich vlivu na tetování:

 

Cívky: 

Cívky jsou motorem strojku a proto jsou velmi důležité pro jeho hladký a rovnoměrný chod. Přestože se uvádí, že na počtu vinutí na cívce se určuje, k čemu je strojek vhodný, může strojek s 12ti vinutími fungovat stejně jako 6ti vinutý s některými úpravami. Nicméně všeobecně lze říci, že 6-8mi wrapová cívka je oblíbená pro linkovací strojky a 10 – 12ti wrapová pro stínovačky. 12ti wrapová cívka vyvine více tepla, než 6ti wrapová, protože proud musí překonávat větší odpor a výsledek je vnik tepla. Cívky jsou velmi jednoduchá zařízení, skládají se z jádra a vodivého měděného drátu, který je omotán okolo jádra a při napětí vytváří magnetické pole, které přitahuje kladívko strojku k sobě. Kladívko vašeho strojku by se mělo dotknout pouze přední cívky a mělo by se jí dotknout téměř vodorovně. Mezi zadní cívkou a kladívkem by měla zůstat mezera na vložení přehnutého cigaretového papírku (podle velkého Paul Rogerse).

Planžety: 

Aby měl váš liner pořádný úder, potřebujete relativně tuhé nastavení planžety. Tuhost planžety se určuje podle rozměru, čím vyšší je číslo, tím je tužší planžeta. 16 – 18“ je ideální pro stínování, 20 – 22“ pak pro linery. Nezapomeňte, že při tužší planžetě se bude muset strojek více namáhat, aby překonal její odpor, více než stínovací strojek. Napětí na zadních planžetě určuje napětí na přední planžetu, proto planžeta 16“ vepředu a 20“ vzadu spolu nebudou pracovat efektivně. Úhel planžety ve velké míře ovlivňuje délku zdvihu. Zdvih: Délka zdvihu (tahu) je čistě na vlastních preferencích. Délka zdvihu se ovlivňuje zvýšením úhlu zadní planžety. Toho lze dosáhnout tak, že vyjmete kladívko i s zadní planžetou, otočíte je o 180 stupňů a mírně prohnete zadní planžetu. Vraťte pak kladívko s planžetami na své místo a zkontrolujte, aby se správně dotýkaly cívek i kontaktního šroubu. Případně upravte nastavení kontaktním šroubem. Nastavujte šroub, dokud nebudete spokojeni se zvukem strojku. Při dlouhém zdvihu kladívka by měl být pohyb kladívka téměř vlnovitý, nicméně to je pouze optický klam a indikátor toho, že pracovní cyklus je téměř ideálních 50% zatížení. Pravděpodobnost poškození pokožky se zvyšuje s délkou zdvihu, proto si buďte jistí se svým strojkem a s tím, co děláte. 

Kondenzátor: 

Kondenzátor blokuje stejnosměrný proud a střídavému proudu umožňuje procházet. Eletrolytický axiální kondenzátor se skládá z keramického válce s dráty vycházející z obou konců. S menším kondenzátorem bude strojek běžet rychleji, protože uvolňuje proud rychleji. Kapacita kondenzátorů se měří v mikrofaradech, jejich symbol je uF. 47uF 35V nebo 25V 47uF kondenzátory jsou ideální pro linkovače s 1 – 3 jehlami. Kondenzátory, které jsou ideální pro tetovací strojky jsou 47uF 35V, 63V 47uF, 100uF 35V, 25V 100uF. Napětí by nemělo být větší než 63V. Kondenzátory regulují protékající proud, který je poté regulovaný a hladší.  Pamatujte si, že váš napájecí zdroj napájí cívky a neurčuje rychlost strojku, tu určujete úpravou pružiny, zdvihu, případně použitým kondenzátorem.  Rychlost (Hz) a napětí je ryze na vás, na vašem stylu a zvyku při tetování. Mezi strojkem a tatérem musí být souhra. Rychlé pohyby a pomalý strojek – bude trhat kůži, stejně tak rychlý strojek a pomalá ruka. Proto se snažte přizpůsobit strojek rychlosti své ruky. Stejně tak podle typu barvy a jeho pigmentové konzistence. Hustý inkoust se do kůže rychlým strojkem dostane obtížně, proto je třeba jej zpomalit, ať už kontaktním šroubem nebo použitím měkkčích planžet. Při použití více jehel budete potřebovat větší sílu od strojku a to stačí nastavit zvýšením napětí napájecího zdroje. Čím více jehel používáte, tím více budete potřebovat energie pro propíchnutí kůže a úspěšné usazení pigmentu.  Udržujte své nástroje v čistotě a pravidelně je kontrolujte, používejte na ně ochranné pouzdra a čistěte je od karbonových usazenin na planžetách. Starejte se o své strojky, protože to oni vám pomáhají tetovat. 

 

Jak nastavit tetovací strojek

Je velmi důležité, aby váš strojek pracoval bez problémů a k tomu je potřeba pár fíglů a znalostí, jak vlastně strojek funguje. 

Jednou z hlavních pravidelných kontrolních činností je kontrola kontaktních míst – šroubů, planžet, které musí být pevně utaženy a udržovány v dobrém stavu. 

Zkontrolujte, že jsou kontaktní místa čistá a hladká, pokud najdete někde připáleniny nebo úlomky kovu, odstraňte je. Všechny části vašeho strojku jsou vyměnitelné, takže pokud některá přestane sloužit, neváhejte a vyměňte ji, ať už je to kontaktní šroub nebo planžeta. Pro efektivní čištění míst s usazeninami můžete použít buď pilníček nebo velmi jemný smirkový papír.

Při čištění používejte jen lehký tlak, stačí je vyčistit do mírného lesku a ověřit si, že je kontakt správný a funkční. 

Kontaktní místa můžete očistit čistícím prostředkem na kontakty ve spreji a tak je udržíte déle funkční a čisté.

Přední planžeta, která udržuje kontakt s kontaktním šroubem a zadní pružina, která drží kladívko po čase oslabí, změní svou pružnost a je nutné je vyměnit. Pokud při vybarvování dochází k nepravidelným plochám, může to být způsobeno právě opotřebovanými planžetami. Každopádně je zkontrolujte. Pokud jsou slabé, nemají sílu vracet jehlu a proniknout do pokožky. Před rozebráním si udělejte značky na kladívku a cívce, abyste při montáži zpětně usadili kladívko do stejné pozice. Tento krok je velmi důležitý, aby strojek po výměně pracoval jako předtím. Pokud jste toto neudělali, nastavte kladívku tak, že se bude dotýkat pouze přední cívky vodorovně a mezi druhou cívkou a kladívkem bude mezera na přehnutý cigaretový papír.

Pro výměnu planžety vyjměte jehu a gumičky. Poté uvolněte přední jistící šroub, a pak utahovací šroub o čtyři nebo pět závitů. Pak uvolněte zadní šroub na těle strojku a vyjměte celek skládající se z kladívka a dvou planžet.  

Odstraňte šroub, který drží obě pružiny kladívka. Zaprvé, vložte šroub zpět do díry v zadní planžetě, pak přišroubujte k tělu strojku. Poté vložte kladívko se šroubem do přední části zadní planžety a přidejte přední planžetu. Utáhněte pečlivě šroub na kladívku a na strojku. Dotahovací šroub dotáhněte rukou. Před smontováním odstraňte všechny nečistoty z planžet a okolí. 

Při výměně sestavy posuňte zadní planžetu pod uvolněný zadní šroub, ujistěte se, že je zadní planžeta zpět celou plochou proti šroubu a podložce. Pevně utáhněte.

Dále pak utáhněte šroub na kladívku, spojující tělo strojku přes zadní planžetu s kladívkem. Při dotažení by měl kontaktní šroub ukazovat na jednu hodinu při zvednutí strojku a nasměrování tubusu doleva. 

Připojte clipcord ke strojku a zapněte napájecí zdroj. Držte strojek pevně v levé ruce za rám strojku a pomalu otáčejte utahovacím šroubem až se dotkne špičky přední planžety. Dávejte pozor, abyste se dotýkali kontaktního šroubu pouze přes gumové rukavice, nebo dostanete elektrický šok. Případně obalte kontaktní šroub elektroizolační páskou nebo gumičkou v místech, kde se utahuje.

Při stlačené šlapce otáčejte kontaktním šroubem až k sepnutí kontaktu. Strojek se rozběhne, jakmile se kontaktní šroub a planžeta dostanou dostatečně blízko sebe, aby vytvořili obvod. Obecným pravidlem je, že při stlačení kladívka k cívce by měla být mezera mezi planžetou a utahovacím šroubem 1,95mm pro stínovací strojek a 1,35mm pro liner. Tato vzdálenost se mírně mění podle jednotlivých strojků a tvarů planžet. Nastavení doladíte otáčením kontaktního šroubu. To děláme při vypnutém strojku. Pak strojek zapneme, pustíme na chvíli a opět překontrolujeme nastavení.

Pečlivě naslouchejte zvuku strojku. Zvuk strojku by měl být hladký a rovnoměrný. Utahujte a povolujte kontaktní šroub a pozorně poslouchejte rozdíly mezi zvukem strojku. Pokud budete dávat pozor, správný zvuk strojku poznáte sluchem. Neměl by rachtat ani být trhaný, ale měl by mít dostatek síly aby pohyboval jehlou.

Jakmile si zvyknete na správný zvuk strojku, snadno jej pak nastavíte na optimální fungování před každým tetováním. Jakmile začne chrastit, sundejte nohu ze šlapky, utáhněte kontaktní šroub a stiskněte šlapku pro kontrolu nastavení. 

Po nasazení trubičky a jehly budete možná muset mírně upravit rozdíly vzniklé zvýšenou hmotností. Pokud je to tak, regulujte kontaktním šroubem chod strojku, aby byl rovnoměrný a plynulý. Čím rovnoměrnější a „hladší“ chod strojku, tím lépe se Vám bude tetovat.

Pokud Vám najednou strojek vypoví službu, zkontrolujte, zda funguje napájecí zdroj a připojení strojku. Případně vyzkoušejte jiný strojek. Pokud došlo k závadě, můžete přehodit jehlu, trubičku a grip do jiného strojku a dokončit tetování. 

Pokud strojek vůbec nefunguje, je problémem elektrický obvod. Zkontrolujte a očistěte všechny kontaktní body. Pokud jsou zašpiněné nebo je mezi nimi nějaký předmět, je to důvod nefunkčnosti. Stlačte kladívko a pořádně očistěte jak kontaktní šroub, tak planžetu, případně použijte pilníček nebo smirkový papír. Poté pro jistotu znovu seřiďte strojek. 

Dalším součástkou, která by neměla být opomíjena jsou cívky. Pokud strojek nefunguje nebo dodává velmi málo energie, může to být způsobeno cívkami. Pokud jsou vaše cívky vadné, můžete je snadno nahradit vyšroubováním pomocí dvou šroubů v rámu za jiné. Dávejte si pozor na podložky pod cívkami, které je nutné opět zpětně nasadit. Je možné také vyměnit kondenzátor. Tady již je třeba odbornější zásah spojený s pájením. 

Pokud nefunguje ani druhý tetovací strojek, může být příčinou clipcord. Zkontrolujte řádně clipcord po celé délce, promačkejte pro kontrolu spojení, zkontrolujte připojení jak ke strojku tak k napájecímu zdroji. Používejte kvalitní clipcord, který vydrží vibrace a ohýbání po dlouhou dobu, ideálně v silikonové izolaci. Důležitá je samozřejmě denní údržba a kontrola. 

Pokud máte problémy s vystřikováním barvy ze špičky do okolí, důvodů může být několi. Mírné rozprašování je normální, někdy je způsobeno tím, že je v špičce hodně inkoustu. Magnum špičky jsou více náchylnější na rozstřikování, než kulaté. Některé špičky mají díky tenkým okrajům větší tendenci k rozstřikování. Kontrolujte špičky pravidelně a vyměňte je dříve, než budou mít ostré hrany. Tetovací strojek, který je správně naladěný aplikuje barvu rovnoměrně a minimálně ji rozstřikuje do okolí. 


Zaměřte se na následující body abyste minimalizovali problémy při tetování:

Nejprve se ujistěte, že je jehla ve špičce správně, na spodní hraně špičky. Ujistěte se, že otevřený konec jehly ze smyčky na konci je směrem k vám po nasazení na kladívko. 

Za druhé se ujistěte, že se jehla nedotýká stěn trubičky po nasazení při pohybu nahoru a dolů.

Za třetí se ujistěte, že jsou všechny gumičky v dobrém stavu a jsou rovnoměrné. Jednu po druhé zkontrolujte. Měli byste je kontrolovat často a není na škodu je vyměnit někdy po 15 – 20ti hodinách tetování. Gumičky nejsou drahé a pokud nefungují správně, můžete strávit spoustu času zjišťováním, proč se barva tolik rozstřikuje. 

Za čtvrté, ujistěte se, že jsou všechny kontaktní body správně nastavené a utažené. 

Za páté, zkontrolujte vaše špičky. Pokud jsou opotřebované, budou rozstřikovat barvu. Vyjměte jehlu a podívejte se pořádně do špičky. Pokud jsou uvnitř drážky způsobené pohybem jehly, vyhlaďte je. Neodstraňujte více komu, než musíte. Špička je vyrobena z měkkého kovu a je snadné ji poškodit. Postupujte proto opatrně a věnujte údržbě více času.

V špičkách na linky bude jedna drážka, v magnum špičkách více linek ve stylu železničních kolejích. Použijte pilníček k vyrovnání povrchu, ale opatrně, abyste nevytvořili ostrý okraj na špičce. Samozřejmě pak špičku sterilizujte. 

Pokud nezabere žádný z bodů, vyměňte jehlu. Případně zkontrolujte a vyměňte planžety. Nejtěžší je, když začne rozstřikování barvy uprostřed tetování. Musíte být schopni přijít na příčinu nebo pokračovat s tím, že ji odstraníte později. Rozstřikování by mohlo pocházet z jednoho nebo všech výše uvedených. Pokud jeden nefunguje, zkuste další bod.